Vilim Svečnjak

obiteljska ostavština – radovi

Keramika – kristali na obali mora 1960

Neizostavan dio širokog umjetnikovog opusa vezan je uz izradu keramike. Jedan od zanimljivih radova je ova keramička plitica oslikana 1960. godine koja je bila izložena i tijekom umjetnikove retrospektive koja je održana 1977. godine u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu te se nalazi i u monografiji retrospektive.

Kontaktiraj nas info@vilimsvecnjak.com