Vilim Svečnjak

obiteljska ostavština – radovi

Noćni susret – litografija

Naišli smo na vrlo zanimljivu litografiju za koju nismo sigurni kako se zove tj. kako ju je umjetnik nazvao. Konzultirajući stranice donacije HAZU-u te knjigu g. Popovčaka vidimo da je oni nazivaju:  Pijanac i napast. Ali na litografiji koja je pohranjena kod njih pored potpisa autora piše: noćni susret. Meni se iskreno čini da naziv koji je autor napisao na litografiju nudi više, ali to na kraju nije niti toliko bitno. Litografija je iz 1943. godina. Kroz posve prepoznatljiv Svečnjakov stil uočavamo i tematski povratak na ranije crtačke cikluse, možda i elemente slikareva boravka u Parizu.

Kontaktiraj nas info@vilimsvecnjak.com